Watch Nunchaku: Classic Fumio Demura Kobudo Video Review: Basic Grasping

Watch Nunchaku: Classic Fumio Demura Kobudo Video Review: Basic Grasping

Nunchaku: Classic Fumio Demura Kobudo Video Review: Basic Grasping

Fumio Demura Karate Weapons: Complete Video Course • 1m 6s

Up Next in Fumio Demura Karate Weapons: Complete Video Course