Watch Eku Bo Kihon No Kata

Watch Eku Bo Kihon No Kata

Up Next in Fumio Demura Karate Weapons: Complete Video Course